Sprachen

Andere Offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be


Der FÖD Sozialeingliederung

Zuletzt aktualisiert 2011-10-14


Zuletzt aktualisiert 2011-03-13


Datum der Veröffentlichung des Dokuments: 
2015-03-17
Dokument: 

Zuletzt aktualisiert 2015-03-18


Logo klachten over onze dienstEr zijn verschillende manieren om je dienstverlening en aanbod te evalueren: bevragingen, interviews, vergelijkende studies, … Alle leveren ze op een directe manier informatie op over de kwaliteit van je geleverde dienstverlening. Klachten vormen, weliswaar op een indirecte manier, ook een bron van informatie voor je organisatie.

Zuletzt aktualisiert 2011-02-17


Zuletzt aktualisiert 2014-10-15


Zuletzt aktualisiert 2011-02-15