Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


Armoede in België. Het Jaarboek 2013 – een evaluatie

Laatst aangepast op 2013-01-24

BRUSSEL – 21/01/2013. - De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en de POD Maatschappelijke Integratie gaven de opdracht om een derde editie van het federale Jaarboek over armoede en sociale uitsluiting en het beleid daarover, op te stellen. Deze opdracht werd toevertrouwd aan CeRIS (het Centre de Recherche et Inclusion Sociale van de Universiteit Bergen) in samenwerking met POS+ (Participation Opportunities and Structures) verbonden aan de Universiteit Gent en met em. prof. dr. Jan Vranken van de Universiteit Antwerpen.

De crisis tussen de regels door

In deze derde uitgave van het federaal Jaarboek Armoede, anno 2013, stellen we vast dat de bestaande problemen van armoede en sociale uitsluiting nog worden verergerd door de economische crisis. De bijdragen bevinden zich dan ook in het spanningsveld tussen de gevolgen van de aanslepende en zich verdiepende crisis op armoede, uitsluiting en ongelijkheden en de pogingen om ook in deze tijden genoemde maatschappelijke fenomenen aan banden te leggen en, waar mogelijk, te bestrijden. “We stellen de relatieve onmacht vast van het beleid; omdat het tegen de stroom in moet roeien met te korte riemen en omdat het onvoldoende focust op het structurele en veelvoudige karakter van deze problematiek”, verklaren de auteurs van het Jaarboek. 

In het eerste deel besteden we bijzondere aandacht aan volgende thema’s: armoede bij kinderen, de sociale integratie van de Roma, de nieuwe gedaantes van de digitale kloof en de reproductie van ongelijkheden. Het armoedebeleid wordt nader onder de loep genomen in een tweede deel. Een bijdrage over de participatie van personen in armoede aan beleidsvormingsprocessen en een bijdrage over de tegenstrijdigheden van de sociale activering stellen de uitgangspunten van het gangbare beleid in vraag. Ook de aanpassingen van minimuminkomens aan de welvaart en het beleid van de Duitse Gemeenschap ten aanzien van ‘multiprobleemgezinnen’ komen hier aan bod.

Het OCMW in vraag gesteld

In deze context is de huidige en toekomstige rol van het OCMW cruciaal en dit is dan ook het onderwerp van het themadossier. “Het lijkt wel of deze institutie, net nu ze het hardst nodig is, in haar werkingsmogelijkheden wordt beknot”, stellen de auteurs. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals de rol van de OCMW's in lokale netwerken, referentiebudgetten als instrumenten in de praktijk van het OCMW, het belang van proactief handelen, goede praktijken, de actieve participatie van cliënten, socioprofessionele inschakeling, jongeren en het OCMW.

Dit Jaarboek wil bijdragen tot een betere kennis over armoede en sociale uitsluiting en wil ertoe bijdragen dat de politieke en publieke belangstelling voor dit thema groeit. Volgens de auteurs, de evaluatie biedt de federale overheid “een instrument om met kennis van zaken de situatie en de maatregelen inzake armoede en sociale uitsluiting te analyseren. Ten slotte willen we mensen en instellingen samenbrengen, die bekommerd zijn om armoede en sociale uitsluiting en die elkaar anders zelden of nooit ontmoeten”.

Meer weten?

Het Jaarboek wordt voorgesteld op een colloquium. Dit colloquium is een van de activiteiten naar aanleiding van de viering van de tiende verjaardag van de Programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.

 

Het colloquium vindt plaats op 31 januari 2013 van 9.30 tot 13.00 uur in het Résidence Palace in Brussel. Verschillende Belgische en buitenlandse sprekers staan op het programma, zoals Hugh FRAZER (coördinator van het Netwerk van Onafhankelijke experten inzake sociale uitsluiting voor de Europese Commissie), Dave SINARDET, Pascal DELWIT en François MANIQUET.

Het programma van deze halve dag kan u nalezen op de website van de POD Maatschappelijke Integratie (www.mi-is.be).

 

Inschrijven kan op de website: www.umons.ac.be/inscription/pauvrete

 

Redactie van het Jaarboek 2013: Willy Lahaye, Isabelle Pannecoucke, Jan Vranken, Ronan Van Rossem

 

Publicatiedatum document: 
2013-01-24
categorie: Armoedebeleid