Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Energie

Laatst aangepast op 2014-05-28

Het OCMW kan via twee fondsen bij de POD MI aankloppen voor een tussenkomst in de energiefactuur van de cli├źnten.

Verwarmingstoelage (Mazoutfonds of Sociaal Verwarmingsfonds)

De prijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Via het OCMW van uw gemeente kan u een tussenkomst krijgen in de betaling van de stookoliefactuur. Dit is evenwel alleen voorbehouden voor personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Energiefonds (Fonds voor Gas en Elektriciteit)

Sinds augustus 2001 is op de jaarlijkse energiefactuur een bedrag te zien dat wordt afgehouden door de stroomleverancier. Het geld wordt doorgestort naar de Belgische autonome Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas(CREG). Deze commissie werd opgericht om de overheid te adviseren over de organisatie van de vrijgemaakte energiemarkt. Deze markt is sedert enige tijd vrij. Men kan nu zelf beslissen wie je van gas of stroom voorziet. De CREG beheert het energiefonds. Ze betalen er ondermeer hun werkingskosten mee. Het organiseren van toezicht en controle op de netbeheerders en de leveranciers van energie, is ook hun opdracht.