Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Huisstijl - Corporate Image

Laatst aangepast op 2014-10-15

Hier vindt u de huisstijlgids en de logo's van de POD Maatschappelijke Integratie en haar diensten. Het logo van de POD Maatschappelijke Integratie en de federale "dot.be" zijn verplicht te gebruiken bij elke publicatie en studie die door de programmatorische federale overheidsdienst wordt gefinancierd.

Het logo

Vaak zien verschillende personen die het logo van de POD mi-is bekijken,evenveel verschillende betekenissen in het beeldmerk. Sommigen ontwaren er een hand in,anderen dan weer een kroon. Een andere fantasierijke persoon meent er dan weer de warmte van vuur in te herkennen.

Bepaalde mensen zien enkel een groepje mensen, anderen bemerken dan weer de schaduwpersoon. Enkelingen vinden het confronterend dat een individu in de schaduw gesteld wordt, terwijl anderen dan weer de aansluiting met de groep erin zien.

Dit laatste belichaamt het feit dat we aan iedereen, ook de minder weerbaren, hun sociale grondrechten willen garanderen.

Eén ding is zeker: de rijkdom aan interpretaties illustreert treffend dat het logo een gelaagd en genuanceerd beeld aanreikt. De meest diverse interpretaties telkens weer raken aan de kern van de missie. De POD mi-is heeft aandacht voor het vaak minder weerbare individu binnen een brede maatschappelijke context.

De primaire boodschap van het beeld bestaat uit de weergave van een groep mensen, met in haar schaduw een individu op een ‘kantelpunt’, die allen samen toch één geheel vormen.

Secundair kan in dit geheel een ‘ondersteunende, open hand’ gezien worden.

Dat daarbij een kleurensymboliek van warm geel en warm grijs gecombineerd wordt met een dynamisch-organische lijnvoering, die wil vermijden strak en technocratisch over te komen, is een bijkomend aspect van belang.

Algemeen wil het logo de toegankelijkheid van een warme organisatie op mensenmaat uitstralen.

Het gekozen ontwerp wordt door de medewerkers van de dienst zelf op evenveel manieren geïnterpreteerd als door de externe toeschouwers, maar toch voelt iedereen zich daarbij goed in zijn vel onder het nieuwe vaandel.

Het is een logo om in ‘thuis te komen’.