Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Provinciale Ontmoetingsdagen

Laatst aangepast op 2014-06-11

kaart van België

Naar goede jaarlijkse gewoonte peilt de POD Maatschappelijke Integratie tijdens de provinciale ontmoetingsdagen naar wat er leeft bij de OCMW’s. Naast de voorgestelde thema’s willen we tijdens deze ontmoetingen vooral luisteren naar uw bekommernissen, vragen, problemen en suggesties. Met de hulp van de medewerkers van de POD Maatschappelijke Integratie trachten we een antwoord te bieden op al uw vragen en proberen we rekening te houden met uw opmerkingen.

 De onderwerpen waren:

  • Studie "Bestrijding van de sociale fraude"
  • Studie "Werklastmeting"
  • Sociale Media
  • Maatregelen om de voorschotten met de RVA te vermijden
  • De Europese structuurfondsen: stand van zaken

En uiteraard nog actualiteit en vragen van het publiek.