Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Provinciale Ontmoetingsdagen

Laatst aangepast op 2014-11-17

kaart van België

Naar goede jaarlijkse gewoonte peilt de POD Maatschappelijke Integratie tijdens de provinciale ontmoetingsdagen naar wat er leeft bij de OCMW’s. Naast de voorgestelde thema’s willen we tijdens deze ontmoetingen vooral luisteren naar uw bekommernissen, vragen, problemen en suggesties. Met de hulp van de medewerkers van de POD Maatschappelijke Integratie trachten we een antwoord te bieden op al uw vragen en proberen we rekening te houden met uw opmerkingen.

 De onderwerpen zijn:

  • Het elektronisch sociaal verslag
  • De resultaten van onze tevredenheidsmeting
  • Hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden
  • Naar een PODMI-kennisbank ‘goede praktijken’
  • De nieuwigheden in het regeerakkoord

En uiteraard nog actualiteit en vragen van het publiek.

Inschrijven kan voor een van volgende data: