Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Visie, Missie, Waarden

Laatst aangepast op 2011-02-15

Vlag POD MIWij willen:

  • Een inclusief federaal beleid voor maatschappelijke integratie voorbereiden, uitvoeren, evalueren en opvolgen, zodat de sociale grondrechten aan iedereen op duurzame wijze gegarandeerd worden.

Wij doen dit door:

  • Het voorkomen en bestrijden van armoede en uitsluiting in al hun dimensies.
  • Het grootstedenbeleid inzake sociale cohesie en duurzame ontwikkeling.
  • De sociale economie volwaardig te ontwikkelen.
  • Integratie door middel van maatschappelijke dienstverlening en begeleiding door opleiding en duurzaam werk centraal te stellen.
  • Een permanente dialoog en het gelijkwaardige partnerschap met alle beleidsniveaus alsook met de representatieve verenigingen van de doelgroepen.
  • Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van competenties van onze lokale partners.

Wij staan voor:

  • Respect voor en ontwikkeling van elk individu.
  • Kwaliteit, klantvriendelijkheid en maatwerk.
  • Gelijke kansen en diversiteit.