Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


Zoeken

Zoekresultaten

Diensten van de POD MI waar een stageplaats mogelijk is

... De diensten binnen de POD MI waar er een stage mogelijk is, hetzij op basis van het thema, hetzij ... overheidsopdrachten en dit met de steun van de volledige POD MI, evenals uit het voorbereiden, toepassen, opvolgen en verbeteren van een ...

type: page — last updated on 2015-11-19 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Vreemdelingen

Normal listing Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet ...

type: page — last updated on 2015-11-24 — category: OCMW

Het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen

... Integratie, goedgekeurd door de Europese Commissie. De POD MI is dus de volgende zes jaren verantwoordelijk voor de uitvoering ... te verzekeren tijdens de overgangsperiode, heeft de POD MI tijdens het jaar 2014 een hele reeks overgangsmaatregelen ingevoerd. Zo ...

type: page — last updated on 2015-11-03 — category: Europa

Provinciale Ontmoetingsdagen

... In het voorjaar van 2015 nodigde de POD MI zijn klanten en partners uit om deel te nemen aan haar jaarlijkse ...

type: page — last updated on 2015-10-09 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2015-10-29 — category: E-government en webapplicaties

“Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede”

... Kinderen Eerst tot eind 2015 te verlengen. Omdat de POD MI bovendien heel wat positieve reacties heeft ontvangen met betrekking ... verder te ondersteunen. Gezien dit succes besliste de POD MI daarnaast om deze gelegenheid tot ervaringsuitwisseling ook uit te ...

type: event — last updated on 2015-11-27 — category: Armoedebeleid

kennismakingsstages bij de POD MI

... Zo willen we de gelegenheid creëren om de POD MI beter te leren kennen en onze manier van werken. De hoofdzaak van de ... verbeteren van de werkprocessen en de relaties tussen de POD MI en het OCMW. De POD MI biedt daarom verschillende thema’s aan waarop de stage kan gebaseerd ...

type: webform — last updated on 2015-11-19 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

wegwijs voor studenten

... de POD Maatschappelijke Integratie. De POD MI kon rekenen op advies vanuit de OCMW’s en ervaringsdeskundigen ... de POD Maatschappelijke Integratie. De POD MI kon rekenen op advies vanuit de OCMW’s en ervaringsdeskundigen in ...

type: document — last updated on 2015-10-19 — category: Studies, publicaties en statistieken

Dynamiek van buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten

... Gilles Van Hamme (ULB), Midden: Julien Van Geertsom ( POD MI ), Rechts: Maarten Loopmans (KUL) Wat in het oog springt, ... Maarten Loopmans (KUL), Midden: Julien Van Geertsom (POD MI), Rechts: Taïs Grippa (ULB) De gegevens uit deze atlasstudie ...

type: page — last updated on 2015-10-15 — category: Grootstedenbeleid