Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief en andere updates? Schrijf u via deze link in.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Diensten van de POD MI waar een stageplaats mogelijk is

... De diensten binnen de POD MI waar er een stage mogelijk is, hetzij op basis van het thema, hetzij ... overheidsopdrachten en dit met de steun van de volledige POD MI, evenals uit het voorbereiden, toepassen, opvolgen en verbeteren van een ...

type: page — last updated on 2014-12-18 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Huisstijl - Corporate Image

... Vaak zien verschillende personen die het logo van de POD mi -is bekijken,evenveel verschillende betekenissen in het beeldmerk. ... telkens weer raken aan de kern van de missie. De POD mi-is heeft aandacht voor het vaak minder weerbare individu binnen een ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Waar bevindt de POD MI zich?

Normal listing Adresgegevens: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbel ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

kennismakingsstages bij de POD MI

... Zo willen we de gelegenheid creëren om  de POD MI te leren kennen en zijn manier van werken. De hoofdzaak van de ... verbeteren van de werkprocessen en de relaties tussen de POD MI en uw OCMW. De POD MI biedt u verschillende thema’s aan waarop de ...

type: webform — last updated on 2014-12-18 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2014-12-17 — category: E-government en webapplicaties

Milieuverklaring van de POD Maatschappelijke Integratie - 2011

... dit engagement. Julien Van Geertsom Voorzitter POD MI ... dit engagement. Julien Van Geertsom Voorzitter POD MI ...

type: document — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Inspectie

... De missie van de POD MI is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een inclusief ... de uitvoering van deze missie te controleren, beschikt de POD MI over een inspectiedienst die op zijn beurt een specifieke missie heeft. ...

type: page — last updated on 2014-12-19 — category: OCMW

Tewerkstelling en Opleiding

... naar werk en de eerste stappen op de werkvloer. De POD MI ondersteunt het OCMW via een financiële tussenkomst voor deze ...

type: page — last updated on 2014-09-26 — category: OCMW

Opiniestukken

... deze kenbaar te maken. Dan hebben we een voorstel. De POD MI geeft daarom de kans aan personen die graag een opiniestuk ... deze kenbaar te maken. Dan hebben we een voorstel. De POD MI geeft daarom de kans aan personen die graag een opiniestuk ...

type: page — last updated on 2014-12-24 — category: OCMW