Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief en andere updates? Schrijf u via deze link in.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Tewerkstelling en Opleiding

... naar werk en de eerste stappen op de werkvloer. De POD MI ondersteunt het OCMW via een financiële tussenkomst voor deze ...

type: page — last updated on 2014-07-11 — category: OCMW

Sociale Economie in België

... De sociale economie in België De POD MI spant zich in om een waardig bestaan te bieden aan iedereen die door ... uit te voeren en te evalueren. Op deze manier is de POD MI rechtstreeks betrokken bij de invoering van de reglementering. De POD ...

type: page — last updated on 2014-07-11 — category: Sociale economie

Vreemdelingen

Normal listing Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet ...

type: page — last updated on 2014-07-11 — category: OCMW

Energie

... Het OCMW kan via twee fondsen bij de POD MI aankloppen voor een tussenkomst in de energiefactuur van de ...

type: page — last updated on 2014-05-28 — category: OCMW

Analyse van de gegevensstromen tussen DVZ en de POD MI

... De POD MI en DVZ bekwamen een aantal beraadslagingen van de Commissie voor de ... De POD MI en DVZ bekwamen een aantal beraadslagingen van de Commissie voor de ...

type: document — last updated on 2014-05-09 — category: OCMW

E-Government

... dienstverlening te komen. E-government is voor de POD MI van belang omdat het de aandacht richt op een efficiënt en ...

type: page — last updated on 2014-05-06 — category: E-government en webapplicaties

1 op 5 geschorste werklozen stroomt door naar het OCMW

... op OCMW-steun. Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI : “ We stellen vast dat de gesanctioneerde werklozen niet direct ...

type: page — last updated on 2014-07-18 — category: Studies, publicaties en statistieken

Sociale Economie en Overheidsopdrachten

... hebben VOSEC, Kleis en SAW-B met de steun van de POD MI een seminarie georganiseerd, getiteld "de sociale economie ...

type: page — last updated on 2014-06-16 — category: Sociale economie

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2014-05-28 — category: E-government en webapplicaties