Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief en andere updates? Schrijf u via deze link in.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Huisstijl - Corporate Image

... Vaak zien verschillende personen die het logo van de POD mi -is bekijken,evenveel verschillende betekenissen in het beeldmerk. ... telkens weer raken aan de kern van de missie. De POD mi-is heeft aandacht voor het vaak minder weerbare individu binnen een ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Waar bevindt de POD MI zich?

Normal listing Adresgegevens: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbel ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Milieuverklaring van de POD Maatschappelijke Integratie - 2011

... dit engagement. Julien Van Geertsom Voorzitter POD MI ... dit engagement. Julien Van Geertsom Voorzitter POD MI ...

type: document — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Tewerkstelling en Opleiding

... naar werk en de eerste stappen op de werkvloer. De POD MI ondersteunt het OCMW via een financiële tussenkomst voor deze ...

type: page — last updated on 2014-09-26 — category: OCMW

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2014-10-13 — category: E-government en webapplicaties

Werkgroep Activering

... van de verenigingen van de steden en gemeenten en de POD MI . Via dit forum kan de POD MI de vinger aan de pols houden ...

type: page — last updated on 2014-09-26 — category: OCMW

Informatieveiligheid

Normal listing Het veiligheidsbeleid is ontworpen om veiligheidsmaatregelen te treffen om zo de risico's en mogelijke schade te beper ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: OCMW

Inspectie

... De missie van de POD MI is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een inclusief ... de uitvoering van deze missie te controleren, beschikt de POD MI over een inspectiedienst die op zijn beurt een specifieke missie heeft. ...

type: page — last updated on 2014-10-30 — category: OCMW

Sociale Economie in België

... De sociale economie in België De POD MI spant zich in om een waardig bestaan te bieden aan iedereen die door ... uit te voeren en te evalueren. Op deze manier is de POD MI rechtstreeks betrokken bij de invoering van de reglementering. De POD ...

type: page — last updated on 2014-07-11 — category: Sociale economie