Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Provinciale Ontmoetingsdagen

... vooruitzichten voor de toekomst In 2014 heeft de POD MI als beheerder van het FEAD de continuïteit van de voedselhulp in ... het belang van plantaardige eiwitten enz. De POD MI blijft dit project constant evalueren en zoekt samen met de sector ... voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd de POD MI gevraagd om de OCMW’s te ondersteunen via het verzamelen, delen ...

type: page — last updated on 2015-05-21 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen

... Integratie, goedgekeurd door de Europese Commissie. De POD MI is dus de volgende zes jaren verantwoordelijk voor de uitvoering ... te verzekeren tijdens de overgangsperiode, heeft de POD MI tijdens het jaar 2014 een hele reeks overgangsmaatregelen ingevoerd. Zo ...

type: page — last updated on 2015-05-22 — category: Europa

Vreemdelingen

Normal listing Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet ...

type: page — last updated on 2015-04-20 — category: OCMW

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2015-03-26 — category: E-government en webapplicaties

Uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2014

... Maggie De Block en de POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) hebben, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Koningin ... Maggie De Block en de POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) hebben, in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Koningin ...

type: page — last updated on 2015-05-11 — category: Armoedebeleid

Provinciale ontmoetingsdag te Brussel

... vooruitzichten voor de toekomst In 2014 heeft de POD MI als beheerder van het FEAD de continuïteit van de voedselhulp in ... het belang van plantaardige eiwitten enz. De POD MI blijft dit project constant evalueren en zoekt samen met de sector ...

type: event — last updated on 2015-04-13 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Provinciale Ontmoetingsdag te Gent

... vooruitzichten voor de toekomst In 2014 heeft de POD MI als beheerder van het FEAD de continuïteit van de voedselhulp in ... het belang van plantaardige eiwitten enz. De POD MI blijft dit project constant evalueren en zoekt samen met de sector ...

type: event — last updated on 2015-04-13 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Huisstijl - Corporate Image

... Vaak zien verschillende personen die het logo van de POD mi -is bekijken,evenveel verschillende betekenissen in het beeldmerk. ... telkens weer raken aan de kern van de missie. De POD mi-is heeft aandacht voor het vaak minder weerbare individu binnen een ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Provinciale ontmoetingsdag te Leuven

... vooruitzichten voor de toekomst In 2014 heeft de POD MI als beheerder van het FEAD de continuïteit van de voedselhulp in ... het belang van plantaardige eiwitten enz. De POD MI blijft dit project constant evalueren en zoekt samen met de sector ...

type: event — last updated on 2015-04-13 — category: De POD Maatschappelijke Integratie