Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief en andere updates? Schrijf u via deze link in.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Werkgroep Activering

... van de verenigingen van de steden en gemeenten en de POD MI . Via dit forum kan de POD MI de vinger aan de pols houden ...

type: page — last updated on 2014-09-11 — category: OCMW

Tewerkstelling en Opleiding

... naar werk en de eerste stappen op de werkvloer. De POD MI ondersteunt het OCMW via een financiële tussenkomst voor deze ...

type: page — last updated on 2014-08-05 — category: OCMW

Sociale Economie in België

... De sociale economie in België De POD MI spant zich in om een waardig bestaan te bieden aan iedereen die door ... uit te voeren en te evalueren. Op deze manier is de POD MI rechtstreeks betrokken bij de invoering van de reglementering. De POD ...

type: page — last updated on 2014-07-11 — category: Sociale economie

wegwijs voor studenten

... de POD Maatschappelijke Integratie. De POD MI kon rekenen op advies vanuit de OCMW’s en ervaringsdeskundigen ... de POD Maatschappelijke Integratie. De POD MI kon rekenen op advies vanuit de OCMW’s en ervaringsdeskundigen in ...

type: document — last updated on 2014-08-07 — category: Studies, publicaties en statistieken

Vreemdelingen

Normal listing Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet ...

type: page — last updated on 2014-08-05 — category: OCMW

Informatieveiligheid

Normal listing Het veiligheidsbeleid is ontworpen om veiligheidsmaatregelen te treffen om zo de risico's en mogelijke schade te beper ...

type: page — last updated on 2014-08-19 — category: OCMW

Statistisch Kwartaalblad van de POD MI

Normal listing Het nieuwe kwartaalblad wordt online in pdf-formaat ter beschikking gesteld en is voor de OCMW’s, verenigingen uit het mi ...

type: page — last updated on 2014-08-26 — category: Studies, publicaties en statistieken

Provinciale ontmoetingsdag - Brussel

... In het voorjaar van 2014 nodigde de POD MI zijn klanten en partners uit om deel te nemen aan haar jaarlijkse ... doen op gespecialiseerde instellingen en organisaties. De POD MI gaat tijdens deze ontmoetingsdag even in op enkele problemen. Naar ...

type: event — last updated on 2014-09-01 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Provinciale ontmoetingsdag - Gent

... In het voorjaar van 2014 nodigde de POD MI zijn klanten en partners uit om deel te nemen aan haar jaarlijkse ... doen op gespecialiseerde instellingen en organisaties. De POD MI gaat tijdens deze ontmoetingsdag even in op enkele problemen. Naar ...

type: event — last updated on 2014-09-02 — category: De POD Maatschappelijke Integratie