Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


Zoeken

Zoekresultaten

Het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen

... Integratie, goedgekeurd door de Europese Commissie. De POD MI is dus de volgende zes jaren verantwoordelijk voor de uitvoering ... te verzekeren tijdens de overgangsperiode, heeft de POD MI tijdens het jaar 2014 een hele reeks overgangsmaatregelen ingevoerd. Zo ...

type: page — last updated on 2016-02-04 — category: Europa

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Diensten van de POD MI waar een stageplaats mogelijk is

... De diensten binnen de POD MI waar er een stage mogelijk is, hetzij op basis van het thema, hetzij ... overheidsopdrachten en dit met de steun van de volledige POD MI, evenals uit het voorbereiden, toepassen, opvolgen en verbeteren van een ...

type: page — last updated on 2015-11-19 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Colloquium naar aanleiding van de voorstelling van het federale Jaarboek « Armoede in België 2016 »

... Welkomstwoord door Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI 9u45: Opening door Elke Sleurs, Staatssecretaris voor ...

type: event — last updated on 2016-02-05 — category: Armoedebeleid

Statistisch rapport van de POD MI

Normal listing Het statistisch rapport is voor de OCMW’s, verenigingen uit het middenveld, lokale overheden, onderzoekscentra en de ...

type: page — last updated on 2016-01-05 — category: Studies, publicaties en statistieken

“Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede”

... Kinderen Eerst tot eind 2015 te verlengen. Omdat de POD MI bovendien heel wat positieve reacties heeft ontvangen met betrekking ... verder te ondersteunen. Gezien dit succes besliste de POD MI daarnaast om deze gelegenheid tot ervaringsuitwisseling ook uit te ...

type: event — last updated on 2015-12-23 — category: Armoedebeleid

Vreemdelingen

Normal listing Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet ...

type: page — last updated on 2015-11-24 — category: OCMW

Het OCMW: een partner voor duurzame huisvesting en de strijd tegen dakloosheid

... huurwaarborgen en het project Housing Belgium. De POD MI stelde vast dat in 2014 er 6.210 ex-daklozen via het OCMW gehuisvest ... in België op ongeveer 17.000. In de studie van de POD MI wordt ingegaan op de daklozen die in aanmerking kwamen voor de hierboven ...

type: page — last updated on 2015-12-18 — category: Studies, publicaties en statistieken

Provinciale Ontmoetingsdagen

... In het voorjaar van 2015 nodigde de POD MI zijn klanten en partners uit om deel te nemen aan haar jaarlijkse ...

type: page — last updated on 2015-10-09 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

OCMW’s betalen in 2015 maandelijks 114.195 leeflonen uit

... leefloners in 2014. Deze toename is de grootste die POD MI heeft opgetekend sinds 2003 en aanzienlijk hoger dan de ... van het land (+10,3%). Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “ Het aantal personen dat in de eerste helft van 2015 voor een ...

type: page — last updated on 2015-12-18 — category: Studies, publicaties en statistieken