Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Vreemdelingen

Normal listing Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet ...

type: page — last updated on 2015-04-20 — category: OCMW

Het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen

... Integratie, goedgekeurd door de Europese Commissie. De POD MI is dus de volgende zes jaren verantwoordelijk voor de uitvoering ... te verzekeren tijdens de overgangsperiode, heeft de POD MI tijdens het jaar 2014 een hele reeks overgangsmaatregelen ingevoerd. Zo ...

type: page — last updated on 2015-03-27 — category: Europa

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2015-03-26 — category: E-government en webapplicaties

Opiniestukken

... deze kenbaar te maken. Dan hebben we een voorstel. De POD MI geeft daarom de kans aan personen die graag een opiniestuk ... deze kenbaar te maken. Dan hebben we een voorstel. De POD MI geeft daarom de kans aan personen die graag een opiniestuk ...

type: page — last updated on 2015-04-24 — category: OCMW

Groot aantal eenoudergezinnen klopt aan bij het OCMW

...  De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) analyseerde in zijn laatste focusnota de gezinnen met kinderen die ... 2015. De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) analyseerde in zijn laatste focusnota de gezinnen met kinderen die ...

type: page — last updated on 2015-02-12 — category: Studies, publicaties en statistieken

Diensten van de POD MI waar een stageplaats mogelijk is

... De diensten binnen de POD MI waar er een stage mogelijk is, hetzij op basis van het thema, hetzij ... overheidsopdrachten en dit met de steun van de volledige POD MI, evenals uit het voorbereiden, toepassen, opvolgen en verbeteren van een ...

type: page — last updated on 2014-12-18 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Huisstijl - Corporate Image

... Vaak zien verschillende personen die het logo van de POD mi -is bekijken,evenveel verschillende betekenissen in het beeldmerk. ... telkens weer raken aan de kern van de missie. De POD mi-is heeft aandacht voor het vaak minder weerbare individu binnen een ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Waar bevindt de POD MI zich?

Normal listing Adresgegevens: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbel ...

type: page — last updated on 2014-10-15 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Inspectie

... De missie van de POD MI is het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een inclusief ... de uitvoering van deze missie te controleren, beschikt de POD MI over een inspectiedienst die op zijn beurt een specifieke missie heeft. ...

type: page — last updated on 2015-03-09 — category: OCMW