Talen


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief en andere updates? Schrijf u via deze link in.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2013-10-21 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Energie

... Het OCMW kan via twee fondsen bij de POD MI aankloppen voor een tussenkomst in de energiefactuur van de ...

type: page — last updated on 2014-03-26 — category: OCMW

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2014-03-20 — category: E-government en webapplicaties

Informatieveiligheid

... rechten voor de toegang tot de applicaties van de POD MI die op het portaal van de sociale zekerheid beschikbaar zijn. ...

type: page — last updated on 2014-02-24 — category: OCMW

Tewerkstelling en Opleiding

... naar werk en de eerste stappen op de werkvloer. De POD MI ondersteunt het OCMW via een financiële tussenkomst voor deze ...

type: page — last updated on 2014-02-07 — category: OCMW

E-Government

... dienstverlening te komen. E-government is voor de POD MI van belang omdat het de aandacht richt op een efficiënt en ... en het elektronisch verspreiden van informatie. De POD MI heeft hierin al een lange weg afgelegd. Denk aan de inschakeling van de ...

type: page — last updated on 2013-03-27 — category: E-government en webapplicaties

Zicht op Stad - September 2013

... ACTUALITEIT Het Jaarverslag 2012 van de POD MI De POD Maatschappelijke Integratie heeft onlangs ... worden gedownload via deze link op de website van de POD MI.     Brochures voor een actie dichter bij de ...

type: page — last updated on 2014-03-14 — category: Grootstedenbeleid

Milieuverklaring van de POD Maatschappelijke Integratie - 2011

... dit engagement. Julien Van Geertsom Voorzitter POD MI ... dit engagement. Julien Van Geertsom Voorzitter POD MI ...

type: document — last updated on 2013-12-17 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Nieuwsbrief Zicht op Stad april 2014

... mei Saint-Hubert Meer informatie op de site van de POD MI .   Cursus Brussel door de bril van de ...

type: page — last updated on 2014-04-14 — category: Grootstedenbeleid

Versnelling van de groei van het aantal leefloners

... de crisis. De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI )  stelt een buitengewoon sterke stijging vast na de crisis van ... tijdens de crisis. De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI )  stelt een buitengewoon sterke stijging vast na de crisis van ...

type: page — last updated on 2014-01-31 — category: Studies, publicaties en statistieken