Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.


Zoeken

Zoekresultaten

Wat is de POD MI ?

... De POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in ... leven, een menswaardig bestaan te waarborgen. De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ...

type: page — last updated on 2014-05-08 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Provinciale Ontmoetingsdagen

... vooruitzichten voor de toekomst In 2014 heeft de POD MI als beheerder van het FEAD de continuïteit van de voedselhulp in ... het belang van plantaardige eiwitten enz. De POD MI blijft dit project constant evalueren en zoekt samen met de sector ... voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd de POD MI gevraagd om de OCMW’s te ondersteunen via het verzamelen, delen ...

type: page — last updated on 2015-05-21 — category: De POD Maatschappelijke Integratie

Uitreiking van de federale prijs armoedebestrijding 2015

... Sleurs en de POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) zullen op vrijdag 3 juli e.k., in aanwezigheid van Hare Koninklijke ... 's die dagelijks de armoede bestrijden. In 2015 stelt de POD MI immers opnieuw een stijging vast van het aantal personen dat in armoede ...

type: page — last updated on 2015-07-06 — category: Studies, publicaties en statistieken

mediPRIMA

... die het systeem MediPrima uitmaken,: HZIV , POD MI , NIC, KSZ , eHealth, enz. Hoe werkt MediPrima? In de ...

type: page — last updated on 2015-06-09 — category: E-government en webapplicaties

Dynamiek van buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten

... Gilles Van Hamme (ULB), Midden: Julien Van Geertsom ( POD MI ), Rechts: Maarten Loopmans (KUL) Wat in het oog springt, ... Maarten Loopmans (KUL), Midden: Julien Van Geertsom (POD MI), Rechts: Taïs Grippa (ULB) De gegevens uit deze atlasstudie ...

type: page — last updated on 2015-06-30 — category: Grootstedenbeleid

Het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen

... Integratie, goedgekeurd door de Europese Commissie. De POD MI is dus de volgende zes jaren verantwoordelijk voor de uitvoering ... te verzekeren tijdens de overgangsperiode, heeft de POD MI tijdens het jaar 2014 een hele reeks overgangsmaatregelen ingevoerd. Zo ...

type: page — last updated on 2015-05-28 — category: Europa

Uitreiking Federale Prijs Armoedebestrijding 2015

... Sleurs en de POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) zullen op vrijdag 3 juli e.k., in aanwezigheid van Hare Koninklijke ...

type: event — last updated on 2015-06-30 — category: Armoedebeleid

Het OCMW: een sociaal vangnet voor ouderen in armoede

... de POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) in de laatste focusnota waarin alle personen die de ... de POD Maatschappelijke Integratie ( POD MI ) in de laatste focusnota waarin alle personen die de ... leefloon te ontvangen. Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “We merken dat het sociaal vangnet van de OCMW’s werkt! Indien ...

type: page — last updated on 2015-05-29 — category: Studies, publicaties en statistieken

2014 bevestigt 3,9% meer leefloners

... leefloners. Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI : “ Het aantal personen dat moeten rondkomen met een leefloon ...

type: page — last updated on 2015-05-29 — category: Studies, publicaties en statistieken

Vreemdelingen

Normal listing Hulpverlening aan specifieke doelgroepen: asielzoekers en vreemdelingen Vluchten doe je niet zomaar, maar het moet ...

type: page — last updated on 2015-04-20 — category: OCMW