Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Laatst aangepast op 2014-10-20


Laatst aangepast op 2014-10-01


Laatst aangepast op 2014-10-13


Bij omzendbrief van 24 december 2013 werd aan de ziekenhuizen meegedeeld dat er zou voorzien worden in een systeem van voorschotten voor deze instellingen die op 31 mei 2014 nog steeds niet in staat zouden zijn om op elektronische wijze te factureren. Voor deze ziekenhuizen die op 1 juni 2014 nog niet elektronisch kunnen factureren, kan tijdelijk via een voorschottensysteem gewerkt worden.

Laatst aangepast op 2014-09-30


Nieuw op de site

2014-10-20
2014-10-20
2014-10-16