Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


Op 10 oktober 2014 organiseert de POD Maatschappelijke Integratie een colloquium met als thema sociale activering.

Het concept "activering" verwijst vaak naar het sociale beleid dat tot doel heeft de uitkeringsgerechtigden te integreren op de arbeidsmarkt. Maar niet alle uitkeringsgerechtigden van het OCMW kunnen (op korte of middellange termijn) op de arbeidsmarkt geïntegreerd worden om zeer uiteenlopende redenen: ziekte, huisvestingsproblemen, kinderopvang, gebrek aan kwalificaties, het niet kennen van een van de landstalen, ...

Laatst aangepast op 2014-09-10


Laatst aangepast op 2014-09-01


Publicatiedatum document: 
2014-09-08

Laatst aangepast op 2014-09-08


Laatst aangepast op 2014-05-28


Nieuw op de site

2014-09-11
2014-09-08