Talen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be


POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Nieuwsbrief

Interesse in onze nieuwsbrief? Schrijf u via deze link in.

Een vorige nieuwsbrief gemist? Geen probleem! Klik hier.

Overzicht omzendbrieven

Op zoek naar de chronologische lijst van alle omzendbrieven? Klik dan hier.


Laatst aangepast op 2015-02-24


Laatst aangepast op 2015-02-17


Het Belgisch platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU 2020 werd opgericht in 2010 in het kader van de strategie Europa 2020 naar analogie met het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit platform vormt het centrale overlegorgaan voor de voorbereiding en de opvolging van het Belgische en Europese beleid inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting, met het oog op het opstellen en opvolgen van het Nationaal Hervormingsplan.

Laatst aangepast op 2015-02-23


Laatst aangepast op 2014-12-17


Bij omzendbrief van 24 december 2013 werd aan de ziekenhuizen meegedeeld dat er zou voorzien worden in een systeem van voorschotten voor deze instellingen die op 31 mei 2014 nog steeds niet in staat zouden zijn om op elektronische wijze te factureren. Voor deze ziekenhuizen die op 1 juni 2014 nog niet elektronisch kunnen factureren, kan tijdelijk via een voorschottensysteem gewerkt worden.

Laatst aangepast op 2014-09-30


Vanaf januari 2015 origaniseert de POD Maatschappelijke Integratie kennismakingsstages voor OCMW-medewerkers. Zo willen we de gelegenheid creëren om  de POD MI te leren kennen en zijn manier van werken. De hoofdzaak van de kennismakingsstage is het verbeteren van de werkprocessen en de relaties tussen de POD MI en uw OCMW.

Laatst aangepast op 2014-12-18


Laatst aangepast op 2015-02-17