Klachten over onze dienstverlening?

Er zijn verschillende manieren om je dienstverlening en aanbod te evalueren: bevragingen, interviews, vergelijkende studies, … Alle leveren ze op een directe manier informatie op over de kwaliteit van je geleverde dienstverlening. Klachten vormen, weliswaar op een indirecte manier, ook een bron van informatie voor je organisatie. Klachtenmanagement helpt je de klachten te behandelen en er tegelijk iets van te leren, zodat in de toekomst klanten beter gediend kunnen worden.

md xs sm lg