• Nieuwe bedragen : (Equivalent) leefloon

    2016-04-04
    Ingevolge de toepassing van de sociale correctie op de tax shift, worden de basisbedragen van het leefloon aangepast vanaf 1 april 2016. Voor samenwonenden (categorie 1) stijgt het leefloon naar 566,92 euro per maand, voor alleenstaanden...