Bemiddeling

  In 2006 heeft de regering beslist om de strijd tegen de jeugdcriminaliteit te versterken en ook extra steun te verlenen aan de steden en gemeenten om hen te helpen bij de invoering van een efficiënte bestrijding van overlast.

  De wet op de gemeentelijke administratieve sancties voorziet in de invoering van een belangrijke voorziening tot bemiddeling, die trouwens verplicht is voor minderjarigen van 14 tot 18 jaar, in de gemeenten die dit systeem van sancties toepassen. Grootstedenbeleid, dat bevoegd is voor deze materie sinds de invoering van de GAS-bemiddeling in 2004, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties “GAS-bemiddeling”.

  GAS-bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de administratieve boete die het voor de persoon die een inbreuk pleegt, mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of om het conflict te doen bedaren. Met andere woorden, deze vorm van bemiddeling is enkel mogelijk bij een inbreuk die bestraft wordt met een GAS en niet met een politieboete. Bemiddeling geeft de overtreder en het slachtoffer, wanneer zij hiermee instemmen, de gelegenheid om samen actief en volledig vertrouwelijk een oplossing te zoeken.

  Om ervoor te zorgen dat steden over de financiële en menselijke middelen beschikken om lokale bemiddeling uit te voeren, kent de POD MI een jaarlijkse financiële tegemoetkoming toe aan steden die een lokale bemiddelaar in dienst nemen en deze ter beschikking stellen van buurgemeenten. Daarbij wordt uitgegaan van één bemiddelaar per administratief arrondissement (of politiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De subsidie wordt toegekend op basis van een koninklijk besluit en een jaarlijks ministerieel besluit. Momenteel hebben 31 steden een bemiddelaar die door grootstedenbeleid wordt gesubsidieerd. Deze 30 bemiddelaars werken voor hun stad/gemeente, maar ook voor meer dan 300 andere in totaal. Het gaat om de steden Antwerpen, Aubange, Geraardsbergen, Charleroi, Kortrijk, Florennes, Gent, Vilvoorde, Mechelen, Hasselt, Sint-Truiden, Huy, Luik, Leuven, Marche-en-Famenne, La Louvière, Sambreville, Nijvel, Bastenaken, Dendermonde, Tongeren, Doornik, Turnhout, Verviers, Elsene, Jette, Sint-Gillis, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Joost-ten-Node.

  Tijdens de Ministerraad van 28 april 2006 heeft de federale regering beslist om de mogelijkheden uit te breiden om gemeentelijke administratieve sancties op te leggen en zo de strijd op te voeren tegen de verschillende soorten overlast op lokaal niveau.  In dit kader heeft de POD MI een deskundige aangeworven, Mathilde Wargnies, die binnen haar dienst vragen oplost in verband met armoedebestrijding en stedelijke samenhang. De POD MI tracht een antwoord te bieden op de problemen die de gemeenten ondervinden bij de invoering en de toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Hij geeft adviezen aan de gemeenten die hierom vragen.

  De POD MI kan de gemeenten helpen bij de aanwerving van bemiddelingsmedewerkers, hen begeleiden en methodologische ondersteuning bieden bij de uitvoering van de bemiddelingsprocedure. Er worden regelmatig vergaderingen georganiseerd zodat de bemiddelaars van de verschillende gerechtelijke arrondissementen en politiezones hun ervaring kunnen delen.

  Aarzel niet om contact op te nemen met de FrontOffice voor alle vragen. Onze medewerkers kunnen zich eveneens verplaatsen om jullie te ontmoeten en zo goed mogelijk te adviseren.  

  Lijst van de bemiddelaars (in het frans)