Bij het OCMW van Charleroi zijn ze ervan overtuigd dat sociale activering bijdraagt tot de integratie van vreemdelingen. Daarom heeft SAM (Service Action Migrants) ACTIV’UP ontwikkeld, een project dat werd gefinancierd door het Fonds AMIF, dat tot doel heeft de sociale participatie van vreemdelingen te verhogen.

  Alexandre Van Belle, verantwoordelijke van SAM van het OCMW van Charleroi: “Wij genieten financiële steun van het Fonds AMIF sinds 2015. Bij de start hadden wij één enkele module, gewijd aan sociale activering. Dat is een module die zichzelf heeft bewezen en die wij momenteel nog steeds organiseren. Maar de deelnemers lieten ons weten dat zij ook de zin en de nood hadden om zich nuttig te voelen. Zij wilden iets terugdoen voor het OCMW. Zo is het idee ontstaan van de module “vrijwilligerswerk” die ervoor zorgt dat de deelnemer vrijwilliger worden, collectief of individueel.”


  Om dit vrijwilligerswerk te organiseren, werkt SAM samen met de rusthuizen van het OCMW van Charleroi. De deelnemers dragen bij tot de bestrijding van het isolement die sommige ouderen kennen.
  1 week op 2 komt de groep samen om samen een activiteit voor te bereiden (gezelschapsspelen, koken, naaien, welzijn, …), de andere week organiseert de groep de activiteit ter plaatse, in het rusthuis. De eerste resultaten zijn positief: “Het is een gemotiveerde groep die momenteel bijna zelfstandig is. De gezondheidscrisis heeft hun motivatie trouwens niet aangetast. We hebben de activiteiten natuurlijk moeten aanpassen, omdat bezoek in het rusthuis niet meer mogelijk was, maar de deelnemers hebben dan deelgenomen aan de voorbereiding en verdeling van voedselpakketten. Naast het collectieve vrijwilligerswerk heeft SAM ook een programma voor individueel vrijwilligerswerk opgesteld. In dit geval wordt een overeenkomst ondertekend tussen de persoon, SAM, en de dienst van het OCMW waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt”, legt Alexandre Van Belle uit.

  Daarnaast heeft SAM een 3de module ingevoerd, gericht op nadenken over een socioprofessioneel project. Alexandre Van Belle legt uit: “Voor diegenen die dicht bij een professionele inschakeling staan, stellen wij een begeleiding van 5 maanden voor. Wij werken veel rond zelfdiscriminatie, wat vaak aanwezig is bij de deelnemers, en ook rond zelfrespect, zelfvertrouwen en de identificatie van de competenties. De deelnemers zijn vaak van mening dat zij enkel een job kunnen vinden in een domein dat geen enkele kwalificatie vereist, maar wanneer wij hun traject analyseren, stellen wij vaak vast dat zij meer troeven hebben dan zij denken en dat er meer opties mogelijk zijn voor hen”.

  Elk jaar nemen tussen 50 en 60 personen deel aan het project ACTIV’UP. (Dit jaar iets minder, als gevolg van de gezondheidscrisis). 2,5 voltijdse equivalenten en 1 teamchef begeleiden het project. De AMIF-subsidie dekt 75 % van de personeelskosten, de POD Maatschappelijke Integratie subsidieert 15 %, de resterende 10 % worden ten laste genomen door het OCMW van Charleroi. “ACTIV’UP bestaat dankzij subsidies. Gelukkig hebben wij andere activiteiten, zoals permanenties voor vreemdelingen, collectieve sessies, samenwerkingen tussen de diensten van het OCMW, ... maar de AMIF-projecten zorgen ervoor dat wij de zaken anders kunnen aanpakken. Dat is motiverend voor onze teams, die erg betrokken zijn en voor onze deelnemers”, besluit Alexandre Van Belle.

  Vind de fiches over de tool sociale activering die worden voorgesteld door SAM van het OCMW van Charleroi op onze website 

   

  Foto's : © CPAS de Charleroi