Hieronder vind je een overzicht van de reeds gekende beschikbare bedragen van het gas- en elektriciteitsfonds voor 2023:

    Het totaal voorlopig budget van het gas- en elektriciteitsfonds voor 2023 bedraagt € 69.604.551,62. Dit betreft slechts een voorlopig bedrag, vermits het saldo van de niet-aangewende of niet-verantwoorde bedragen van 2022 slechts gekend is vanaf 1 maart 2023. Het definitieve totaalbedrag zal je gecommuniceerd worden in maart 2023.

    De definitieve verdeling per OCMW van de middelen van artikel 4 voor 2023

    Het totaal voorlopig budget (zonder de verdeling per OCMW ) van artikel 6 bedraagt € 15.003.462,42. Dit betreft slechts een voorlopig bedrag, vermits het saldo van de niet-aangewende of niet-verantwoorde bedragen van 2022 slechts gekend is vanaf 1 maart 2023. Het definitieve totaalbedrag zal je gecommuniceerd worden in maart 2023. Indien we hier de middelen bijtellen van de eenmalige subsidie van € 37.000.000 is er minimum een totaalbudget van € 52.003.462,42 beschikbaar voor artikel 6.

    Voor 2022 was er in totaal een budget beschikbaar van € 33.594.327,41 (het bedrag van de extra € 16.000.000 zit hierin inbegrepen). Als we dit cijfer vergelijken met het voorlopige cijfer van 2023 is het budget van 2023 dus al minimum € 18.409.135,01 hoger dan dat van 2022. Het definitieve totaalbudget en het definitieve budget voor artikel 6 met de verdeling per OCMW voor 2023 zal je meegedeeld worden zodra het saldo van de niet-aangewende of niet-verantwoorde bedragen gekend is (in de loop van maart).