Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021 werd een subsidie voor voedselhulp toegekend aan de OCMW’s. Dit in het kader van het koninklijk besluit van 4 juli 2021 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van OCMW-gebruikers voor het tweede semester van 2021.

    Het saldo werd eind oktober betaald met de volgende betalingskennisgeving : AA2M-2/(volgnummer).


    Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

    Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

     JA, IK SCHRIJF ME IN