Sinds 31 januari 2020 middernacht is het VK een derde land ten opzichte van de Europese Unie.

    Britse onderdanen en hun gezinsleden die vóór 31 december 2020 gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer in België, krijgen echter het statuut van begunstigde van het  terugtrekkingsakkoord. 

    Dit statuut zal eveneens worden toegekend aan bepaalde categorieën van gezinsleden van een Britse onderdaan die zich bij hem voegen in België na 31 december 2020. Britse onderdanen en hun gezinsleden die niet het statuut krijgen van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord zijn onderdanen van derde landen.

    Voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord wordt het recht op maatschappelijke hulp of maatschappelijke integratie op dezelfde wijze geopend als voor de Unieburger en zijn familieleden.

    Aangezien de gemeenten tot 31 december 2020 aan de onderdanen van het VK en hun familieleden die in België verblijven dezelfde bijlagen en identiteitskaarten blijven afleveren als aan de Unieburger en zijn familieleden die hem vergezellen of zich bij hem voegen, moet er geen wijziging plaatsvinden in de manier waarop de rechten op maatschappelijke hulp en op maatschappelijke integratie worden geopend.