De COVID-19-crisis heeft verder duidelijk gemaakt dat de communicatie van de overheden met de meest kwetsbare burgers moet worden aangepast. Dat is één van de domeinen waarin de dienst “ervaringsdeskundigen” zijn steun biedt. In deze periode wordt ook gewezen op de toegenomen moeilijkheden bij de toegang tot diensten. De ervaringsdeskundigen waren op het terrein om de band te onderhouden tussen de burgers en de organisaties waar zij werken. Zij zijn de overheden blijven oproepen om de toegang tot de rechten te handhaven of te verbeteren in deze tijden van grotere onzekerheid.

  Hun deskundigheid en hun functie zorgen ervoor dat zij de moeilijkheden van de kwetsbare groepen met betrekking tot kennis, begrip of naleving van de maatregelen beter begrijpen. In samenwerking met het federaal crisiscentrum, de Task Force Kwetsbare Groepen en de andere diensten van de POD MI hebben zij het belang benadrukt van lokale communicatie en van de strijd tegen de digitale kloof, die een groot obstakel vormt voor de informatievoorziening aan de meest kwetsbare of oudere mensen. 

  Sinds enkele maanden worden er concrete acties uitgevoerd, zoals:

  • Samenwerking met het federaal crisiscentrum
   Op de site www.infocoronavirus.be hebben de ervaringsdeskundigen een verslag opgesteld met aandachtspunten en voorstellen voor een betere communicatie bestemd voor kwetsbare personen. Zij nemen ook deel aan werkgroepen om een lokale communicatiestrategie op te stellen. Als gevolg van de eerste werkgroep benadrukt het federaal crisiscentrum dat “de vergadering van de werkgroep (met de ervaringsdeskundigen) de belangrijkste inspiratie (van de nota communicatiestrategie) vormt en ervoor zorgt dat wij nieuwe initiatieven kunnen invoeren en bepaalde bestaande initiatieven kunnen verrijken”.

   De medewerking van de ervaringsdeskundigen wordt ook op dit gebied gevraagd voor een effectievere communicatie over de 6 gouden regels voor de bestrijding van COVID-19 en over de te voeren communicatiecampagne.
    
  • ​Samenwerking rond de campagne “de OCMW’s zijn er voor jou” van de POD MI
   De ervaringsdeskundigen hebben geholpen bij het opstellen van de brochure “Heb jij recht op maatschappelijke hulp?” en bij het opstellen van FAQ voor burgers. Zij hebben ook een sensibiliseringsvideo gemaakt.

   Interesse in een samenwerking met onze diensten?
   Neem dan contact op met de coördinatoren van de dienst ervaringsdeskundigen via mi.edv@mi-is.be.