Het doel van de dienst Ervaringsdeskundigen bestaat erin de toegang tot fundamentele sociale rechten voor elke burger te vergemakkelijken. De dienst werkt daarom samen met partnerorganisaties om hun toegankelijkheid te verbeteren door het perspectief van kwetsbare burgers te integreren. 

  In 2020 werd de dienst Ervaringsdeskundigen, net als de rest van de wereld, getroffen door de COVID-19-crisis. Nieuwe thema's en werkgroepen ontstonden ten gevolge van deze crisis. We denken hierbij aan de goede samenwerking met de TaskForce Kwetsbare Groepen - die kwetsbare personen wil  helpen de crisis in verband met de COVID-19-pandemie te boven komen - alsook hun bijdrage tot de herziening van de website www.infocoronavirus.be in de verf zetten. 

  Het RIZIV-project werd tot eind 2022 verlengd. Het project voorziet in de aanwerving van twee extra ervaringsdeskundigen om het project van ervaringsdeskundigen in de gezondheidssector te versterken. 

  In 2020 werden 20 samenwerkingsprojecten met hun partners gerealiseerd. De ervaringsdeskundigen hebben ook 16 projecten op maat ontwikkeld voor federale/publieke organisaties die geen vaste partners zijn. Neem contact op met mi.edv@mi-is.be als je geïnteresseerd bent in een samenwerking.

  Lees het activiteitenverslag 2020

  Meer over de dienst ervaringsdeskundigen

   


  Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

   JA, IK SCHRIJF ME IN