Dringende medische hulp is een financiële tussenkomst van het OCMW in de medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft. Deze hulp is geen financiële hulp die rechtstreeks aan de persoon wordt uitgekeerd, maar het is de bedoeling dat deze personen toegang hebben tot medische verzorging.  De dringende noodzakelijkheid van de medische hulpverlening wordt uitsluitend bepaald door een arts, niet door de patiënt of door het OCMW.

    Op onze website vind je een presentatie met de basisprincipes van dringende medische hulp

    Meer informatie is beschikbaar in de rubriek "Gezondheid" in Primabook, de documentatieruimte van de POD MI.