De regering heeft beslist om een bedrag van 16 miljoen euro toe te voegen aan de 62.917.247 euro die initieel voorzien was voor het gas- en elektriciteitsfonds voor 2022. Met deze toevoeging bedraagt het totale bedrag van het gas- en elektriciteitsfonds minstens 78.917.247 euro. De niet verantwoorde bedragen van 2021, die pas bekend zijn wanneer de verantwoording van de OCMW’s in het Uniek Jaarverslag is afgesloten, worden nog aan dit bedrag toegevoegd.

  Het totale bedrag van het fonds bedroeg 65.220.032 euro in 2021. Het bedrag dat voorzien is in artikel 6 zal voor 2022 bijgevolg hoger liggen. De OCMW’s kunnen dus uitgaan van een voorlopig bedrag dat minstens gelijk is aan het bedrag van 2021.

  In afwachting van de definitieve cijfers werd een eerste schijf – voor een totaalbedrag van 16 miljoen euro – uitbetaald aan de OCMW’s in december 2021. Op onze website kan je de bedragen per OCMW terugvinden. De uitbetaling van de volgende schijf is voorzien voor eind maart, begin april 2022.

  Verdeling van de eerste schijf

  Rubriek energiefonds

   


  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

   JA, IK SCHRIJF ME IN