In het kader van het Federaal Plan Armoedebestrijding (actie 55), heeft de FOD BOSA (Selor) een enquête gemaakt om te weten welke behoeftes en moeilijkheden er zijn voor mensen in armoede en/of sociale uitsluiting bij het solliciteren via Selor.

    Wil je als organisatie meewerken aan deze enquête? Neem dan contact met Koen Buysse - voor Nederlandstalige organisaties (koen.buysse@bosa.fgov.be) of Saskia Claes (saskia.claes@bosa.fgov.be) - voor Franstalige organisaties.