De rechten van de mens zijn onvervreemdbare rechten van elk mens, los van geslacht, religie, nationaliteit, etnische origine, leeftijd of een andere status. De rechten van de mens omvatten het recht op leven en op vrijheid.

    De POD MI veroordeelt elke vorm van discriminatie in het kader van de uitvoering van jullie missies bij de meest behoeftigen. Elke begunstigde moet de FEAD-producten gratis ontvangen en dit onder dezelfde voorwaarden, ongeacht zijn/haar afkomst, geslacht, huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid,…  

    Momenteel houden wij ons bezig met de maatregelen die jullie invoeren om de toegankelijkheid te waarborgen van de FEAD-producten voor de begunstigden met een beperking. Aarzel niet om jullie goede praktijken te delen via voeding@mi-is.be.