COVID - heb je recht tot maatchappelijke hulp?

    Tijdens de coronaviruscrisis heeft de regering budgetten vrijgemaakt teneinde toe te laten aan de OCMW’s om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze brochure omvat een overzicht waarvoor deze gebruikt kunnen worden.

    Download hier de brochure