Het is van essentieel belang om gerichte maatschappelijke hulp te bieden aan kwetsbare mensen om energiearmoede beter te kunnen bestrijden en om een effectief energiebeleid te kunnen voeren op het terrein. De middelen van het Gas- en Elektriciteitsfonds werden geïndexeerd voor de jaren 2019 en 2020. In juni 2020 werd een extra bedrag van € 12.501.447 toegekend aan de OCMW’s. Hierdoor konden de OCMW’s meer investeren in preventieve acties bij mensen.

    Goed nieuws: het fonds zal in 2021 eveneens geïndexeerd worden. Daarom zal volgend jaar een extra bedrag aan de OCMW’s worden toegekend voor de indexering van het fonds (ongeveer € 6.000.000).

    Het reglement voorziet dat het bedrag van de niet-gebruikte financiële middelen over de OCMW’s wordt herverdeeld. Daarom zullen de bedragen die in 2020 niet zijn gebruikt eind 2020 worden teruggestort in de gemeenschappelijke pot. Deze bedragen gaan dus niet verloren, maar worden toegevoegd aan het bedrag van het fonds voor 2021 en verdeeld over de OCMW’s volgens de verdeelsleutel die is vastgelegd in de wet van 04/09/2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW's inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.