Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) ondersteunt de lidstaten van de EU in de aanpak van de toegenomen migratie naar Europa. Tussen 2014 en 2020 hebben de vijf grootste OCMW’s van België dankzij het AMIF elk een gespecialiseerd project kunnen opzetten om de sociale activering van nieuwkomers die in een zeer precaire situatie leven te ondersteunen. 

    Wij brengen een gids uit met een beschrijving van deze vijf inspirerende praktijken. Alle projectmedewerkers maken sinds 2016 deel uit van een lerend netwerk van de POD MI waar de successen en moeilijkheden van elk project open en in vertrouwen gedeeld worden. Net als voor de nieuwkomers die instapten in de AMIF-projecten, vormden de voorbije jaren ook voor de projectmedewerkers een leertraject. 

    De POD MI dankt de OCMW’s van Luik, Charleroi, Brussel, Gent en Antwerpen van harte voor hun motivatie, dagelijkse inzet en waardevolle bijdrage aan het lerend netwerk en deze gids met bijhorende projectfiches.