Herinnering aan de regels van de territoriale bevoegdheden van een dakloze

  Het bevoegde OCMW voor de dakloze is het OCMW van de gemeente waar de dakloze zijn feitelijke verblijfplaats heeft op datum van de steunaanvraag overeenkomstig artikel 2 § 7 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  Dat betekent dat het OCMW van de gemeente waar de dakloze op datum van de steunaanvraag effectief feitelijk verblijft bevoegd is, zelfs als hij er niet permanent verblijft of als hij ingeschreven is in een andere gemeente.

  Voor de uitzonderlijke gevallen waarin het onmogelijk blijkt om de feitelijke verblijfplaats van de dakloze op het moment van de steunaanvraag te achterhalen, is het OCMW waar de dakloze zijn steunaanvraag heeft ingediend het bevoegde OCMW want de dakloze verbleef daar om zijn steunaanvraag in te dienen.

  Als de dakloze op datum van de steunaanvraag verblijft in een instelling van artikel 2 § 1 van hogervermelde wet van 2 april 1965, is het OCMW bevoegd van de gemeente waar de dakloze op het ogenblik van zijn opname in deze instelling voor zijn hoofdverblijf ingeschreven was in het bevolkings-, het vreemdelingen-of het wachtregister. Als de dakloze op de datum van opname in deze instelling een referentieadres heeft of afgevoerd is van ambtswege, heeft hij geen inschrijving als hoofdverblijf waardoor niet deze bevoegdheidsregel van artikel 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 kan worden toegepast maar wel de bevoegdheidsregel van artikel 2 § 7 van de wet van 2 april 1965.

  In het geval van een betwisting tussen twee OCMW 's, kan men beroep doen op de Dienst Bevoegdheidsconflicten van de POD MI die binnen vijf werkdagen beslist welk OCMW bevoegd is voor de dakloze.

  Om de OCMW 's te helpen hun territoriale bevoegdheid te bepalen, heeft deze dienst Bevoegdheidsconflicten de gebruikersgids "De territoriale Bevoegdheidsregels van de OCMW's" opgesteld die te vinden is op de website van POD MI in de rubriek Bevoegdheidsconflicten. Deze praktische gebruikersgids behandelt alle bevoegdheidsregels op een praktische manier aan de hand van schema's en met behulp van boomdiagrammen.