Sinds 25 juni 2022 zijn de verblijfsvoorwaarden en de controleprocedure veranderd voor de gerechtigden op de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

  Wat verandert er?

  De verblijfsvoorwaarden zijn versoepeld

  De IGO-gerechtigden moeten enkel hun verblijven in het buitenland van meer dan 5 opeenvolgende dagen, of 6 nachten (want de dagen van vertrek naar het buitenland en terugkomst naar België worden niet meegerekend) meedelen.   

  De controleprocedure is gewijzigd

  Op willekeurige data wordt de effectieve aanwezigheid van gerechtigden in België gecontroleerd. Er wordt een aangetekende brief met ontvangstbewijs verstuurd. 
  Sommige gerechtigden worden vrijgesteld van deze automatische controle. Het gaat om gerechtigden die:

  • ouder zijn dan 80 jaar;
  • in een rust- of verzorgingstehuis of in een psychiatrische verzorgingsinstelling verblijven;
  • ingeschreven zijn op een OCMW-adres;
  • een erkende handicap hebben met een verlies aan zelfredzaamheid van minstens 7 punten, erkend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid;
  • een handicap hebben en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen, of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

  Deze personen kunnen wel gecontroleerd worden als de Pensioendienst vermoedt dat er fraude is. 

  In de komende weken krijgen alle IGO-gerechtigden een brief met alle informatie over deze wijzigingen. 

  Wil je meer weten over de IGO?

  Raadpleeg de website van de Federale Pensioendienst.

  Wil je de burgers helpen bij hun administratieve stappen? 

  Gebruik de ‘IGO-minigids voor maatschappelijke werkers’ van de Federale Pensioendienst.
  Je vindt er de belangrijkste maatregelen en tips om mee te geven aan:
  ●    de burgers die een IGO willen vragen;
  ●    de gerechtigden die de betaling van hun IGO willen behouden.