In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Daarom werden de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, geïndexeerd. Ook de bedragen die betrekking hebben op de IBO-premie zijn bijgevolg geïndexeerd. 

    Nieuwe bedragen


    Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

    Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

     JA, IK SCHRIJF ME IN