Een kind op vier wordt bedreigd door armoede of sociale uitsluiting in de Europese Unie. Om deze plaag te bestrijden, werd in 2021 de Europese Kindgarantie ingevoerd. Nu België het voorzitterschap van de Raad van de EU waarneemt, staat deze uitdaging hoog op de lijst van Europese prioriteiten.

    Kinderarmoede wordt een echte uitdaging voor Europa, die moet worden aangegaan in elke Lidstaat. In deze strijd neemt België vaak het voortouw en pleit het voor een sociaal Europa: “Reeds tijdens het eerste Belgische voorzitterschap in 2010 zag ons land erop toe dat vragen zoals het minimuminkomen, dakloosheid en kinderarmoede op de agenda werden geplaatst. Wij zijn verheugd om te zien dat deze inspanningen hebben geleid tot tastbare initiatieven”, legt Sofie Dumortier, verantwoordelijk voor de Kindgarantie bij de POD Maatschappelijke Integratie, uit. In haar actieplan voor de invoering van een Europese pijler van sociale rechten heeft de Europese Commissie een algemene doelstelling bepaald: minstens 5 miljoen kinderen uit de armoede halen tegen 2030!

    Het moet gezegd worden dat de mobilisatie en inspanningen niet in alle lidstaten gelijk zijn. Met het oog hierop heeft het Europees Parlement, via zijn speciale werkgroep, onlangs een nieuwe resolutie ingediend, met als titel “Kinderen eerst”, om de Europese Kindgarantie te versterken. “Het Parlement vraagt eerst de invoering van een Europese autoriteit voor kinderen om de uitvoering van de Garantie nog beter te kunnen opvolgen”, voegt Sofie Dumortier toe.

    Een Europees evenement in mei
    België, dat de Raad van de EU voorzit tot in juni 2024, wil het sociale Europa versterken. Kinderarmoedebestrijding is één van haar prioriteiten. Hiervoor zal, begin mei, een conferentie georganiseerd door de POD MI plaatsvinden, om onder andere, alle nationale coördinatoren van de Kindgarantie samen te brengen, om de stand van zaken op te maken over de afgelegde weg en de volgende stappen.