In december 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, te worden geïndexeerd. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2022.

    Meer informatie hierover is te vinden in de omzendbrief. Deze nieuwe bedragen houden rekening met de aangepaste bedragen ten gevolge van de verhoging van de basisbedragen.

    Lees de omzendbrief

    Bedragen


    Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

     JA, IK SCHRIJF ME IN