Dankzij de inspanningen van de OCMW-medewerkers om deel te nemen aan onze maandelijkse enquête kunnen we de sociale impact van de gezondheidscrisis nauw op de voet volgen. We willen hen daarom bedanken voor zowel de medewerking aan deze enquête als het vele werk dat men dagelijks op het terrein voert. 

  Maandag ll. publiceerden we het derde monitoringsrapport op onze website. We stellen hierin vast dat tijdens de eerste lockdown het aantal leefloners met net geen 5.000 personen steeg. Ook observeren we binnen de leefloon-populatie een duidelijke verschuiving van het aantal personen met een aanvullend leefloon naar een volledig leefloon. Mogelijkerwijs treffen we hier voornamelijk een kwetsbare groep personen aan die een beperkt inkomen heeft door het verrichten van enkele uren arbeid met een aanvullend leefloon.

  Voorts zien we vooral een stijging van de voedselhulp vanaf april met een piek in mei en juni. Het aantal dossiers voor schuldbemiddeling nam tijdens de zomerperiode sterk toe. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een groot aantal personen geconfronteerd werden met opstapelende kosten en deze vooruit schoven tot ze noodzakelijkerwijs een steunaanvraag bij het OCMW indienen.
   
  Gelet op de tweede golf en de verstrengde maatregelen is het waarschijnlijk dat we de bovenstaande trends en vaststellingen uit de eerste golf opnieuw zullen zien: toename van het aantal leefloners, verschuiving naar volledig leefloonstijging van het aantal schuldbemiddelingen, nood aan voedselhulp, …

  Maak daarom zeker gebruik van de verschillende maatregelen die we ter beschikking stellen om de slachtoffers van deze gezondheidscrisis te helpen. (Opgelet: Aan tabel IV werd een regel toegevoegd. Het betreft de bedragen die maandelijks ten laste komen van de algemene Covid-19 Subsidie).

  Denk je dat er een bepaalde groep in jouw stad of gemeente niet op de hoogte is van de steun die ze kunnen krijgen? Help ons om hen te informeren dankzij onze COVID-folder die je kan downloaden of bestellen via onze website. 

  Heb je vragen over de toepassing van één van de maatregelen? Neem de FAQ’s even door op onze website. Heb je toch nog een vraag? Aarzel niet om ons te mailen via vraag@mi-is.be.

  Om de situatie op het terrein goed te kunnen volgen, zal de monitoring en de enquête nog doorlopen tot aan de zomer van 2021.
  •    Consulteer het rapport
  •    Download of bestel de folder