Oekraïne: De programmawet van 4 juli 2023

    Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf wordt de bijkomende toelage van 35 % en 25 %, voorzien bij de wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut vanaf 1 oktober 2023, afgeschaft.

    Vanaf 1 oktober 2023 wordt een bijkomende toelage van 10 % toegekend aan de OCMW’s voor elke persoon die financiële maatschappelijke dienstverlening ontvangt in de hoedanigheid van begunstigde van de tijdelijke bescherming wanneer er een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) bestaat.

    Lees de omzendbrief ter vervanging van de omzendbrief over de wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut