Op 10 oktober 2022 heeft de commissaris voor Binnenlandse Zaken gemeld dat de Commissie het statuut van tijdelijke bescherming zal verlengen met één jaar, tot en met 4 maart 2024. Ten gevolge hiervan heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) besloten dat de ontheemden die in het bezit zijn van deze A-kaart zich vanaf 4 januari 2023 bij de gemeente kunnen aanbieden om de vernieuwing ervan aan te vragen. Deze nieuwe verblijfstitel zal geldig zijn tot en met 4 maart 2024. 

    De verlenging van de A-kaart voor personen die hun A-kaart reeds vóór 4 januari 2023 hebben verkregen, zal ook na 4 maart 2023 mogelijk zijn. De gemeentelijke dienst kan de A-kaart automatisch verlengen, tenzij er in het rijksregister in het IT001 of het IT003  reeds een afvoering te zien is ("afvoering van ambtswege", "afvoering voor het buitenland" of "afvoering met verlies van verblijfsrecht"). In dat geval kan de A-kaart alleen worden verlengd na instructies van de Cel Opvolging Internationale Bescherming.

    Voor alle personen voor wie de periode tussen de datum van afgifte van het attest van tijdelijke bescherming en de eerste voorlegging aan de gemeente meer dan 3 maanden (90 dagen) bedraagt, kan de inschrijving slechts gebeuren na ontvangst van instructies van de Cel Opvolging Internationale Bescherming.

    Een nieuwe versie van de FAQ is beschikbaar.