De spilindex voor sociale uitkeringen en overheidswedden is in februari 2022 overschreden. De bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, moeten dus worden geïndexeerd. Concreet betekent dit dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 maart 2022.

    LEES HET OMZENDBRIEF


    Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

     JA, IK SCHRIJF ME IN