De Minister voor Pensioenen en Sociale Inclusie, die tevens bevoegd is voor Personen met een Beperking, voor Armoedebestrijding en voor Beliris, Karine Lalieux, de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, en de CEO van de Nationale Loterij, Jannie Haek, hebben op woensdag 16 maart 2022 de eerste projectenoproep voorgesteld, namelijk “Armoedebestrijding en sociale inclusie”.

    Alle niet-commerciële verenigingen die in de desbetreffende sector actief zijn, kunnen een project indienen voor een maximumbedrag van 25.000 euro. Alle concrete informatie, het reglement, het inschrijvingsformulier, de verschillende etappes om een project in te dienen, enz. kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nationale Loterij

    De dossiers moeten worden ingediend uiterlijk op vrijdag 29 april 2022 om 12 uur. 

    Meer info