We lanceren onze projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022”. Deze projectoproep biedt een kans voor OCMW’s om projecten op te starten of verder uit te bouwen die de e-inclusie van kwetsbare (meerderjarige) personen willen vergroten.

    Dit door in te zetten op het verminderen van ongelijkheden in digitale vaardigheden en het verhogen van de toegang tot essentiële diensten. De projectoproep werd gelanceerd door minister Lalieux vanuit middelen van de Europese Unie.

    Wij willen inzetten op samenwerking! We hopen dat je een projectvoorstel indient samen met partners, die erg gevarieerd kunnen zijn. Voor begeleiding voor en tijdens het project kan je rekenen op het Digilab-team binnen de POD MI en op wetenschappelijk begeleide intervisies tijdens jouw project.

    Meer info over deze projectoproep


    Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

     JA, IK SCHRIJF ME IN