De oorlog op ons Europees continent laat niemand koud. We krijgen dan ook veel vragen over wat het FEAD in deze kan betekenen.  Daarbij zijn 2 zaken van belang:

  De FEAD-producten mogen enkel en alleen in België worden verdeeld.

  Het is niet toegelaten de FEAD-producten over te dragen om te verdelen in het buitenland. De Europese verordening bepaalt immers dat het FEAD alleen steun kan verlenen in het land dat onder het betrokken programma valt.

  Oekraïners die in België aankomen kunnen wel FEAD-producten ontvangen.

  Gevluchte Oekraïners krijgen een statuut van tijdelijke bescherming. Oekraïners die niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud hebben zo recht op sociale hulp onder de vorm van een (equivalent) leefloon. Op die manier worden zij beschouwd als alle andere FEAD-begunstigden en kunnen zij ook FEAD-producten ontvangen wanneer zij onder de armoedegrens leven.

  In crisissituaties is het toestaan van een eenmalig voedselpakket altijd toegelaten.

  Bij vragen of opmerkingen, kan je ons steeds contacteren via voeding@mi-is.be.


  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

   JA, IK SCHRIJF ME IN