Het regeerakkoord verduidelijkte dat de laagste uitkeringen geleidelijk zullen verhoogd worden om de armoededrempel te bereiken. Daarom heeft de regering beslist om de uitkeringen van de sociale bijstand te verhogen met 10,75 %. Deze stijging zal worden gespreid over 4 jaar, in 4 schijven van een jaar.

  Bijgevolg zal het leefloon jaarlijks met 2,6875 % worden verhoogd. Deze verhoging zal telkens in het begin van het jaar gebeuren. Het ontwerp van koninklijk besluit werd voor advies neergelegd bij de Raad van State.

  De eerste stijging zal plaatsvinden op 1 januari 2021.

  Bedragen van het leefloon op 1 januari 2021:


   

   

   

  Basisbedrag

   

  Leefloon op jaarbasis op 1 januari 2021

   

  Leefloon op maandbasis op 1 januari 2021

   

  Categorie 1

  Samenwonende

   

   

   

  € 5.515,62

   

   

  € 7.877,41

   

   

  € 656,45

   

  Categorie 2

  Alleenstaande

   

   

   

  € 8.273,45

   

   

   

  € 11.816,14

   

   

  € 984,68

   

  Categorie 3

  Persoon die samenwoont met een gezin ten laste

   

   

  € 11.181,13

   

   

  € 15.968,89

   

   

  € 1.330,74