In mei 2020 heeft de regering met spoed 15 miljoen euro vrijgemaakt teneinde toe te laten aan de OCMW’s om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.  Dit eerste budget werd versterkt met een aanvullend budget van 100 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het reeds bestaande budget van 15 miljoen euro. 

  Bovendien wordt er een bedrag van 10 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s ter dekking van de personeelskosten voor het beheer van deze nieuwe aanvragen maar eveneens om initiatieven op te zetten die toelaten zich te richten naar de groepen die door de consultatiegroep van de Taskforce zijn aangeduid en die geen passende steun hebben gevonden.

  Meer informatie omtrent deze maatregel en de verdeling van deze toelage onder de OCMW’s kan gevonden worden op onze website, en meer bepaald:

   

   

   

  Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

  Ja, ik schrijf me in