Op 31 juli 2020 ondertekende de Koning het koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s met betrekking tot de eerste zes maanden van 2020. Het KB wordt eerstdaags in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  Deze toelage zet het beleid van de voorgaande jaren verder. Er werden echter een paar wijzigingen doorgevoerd op het niveau van de besteding van de toelage. Die wijzigingen zijn ingegeven door het feit dat 2020 getekend is door de COVID-19-crisis enerzijds en door een streven naar administratieve vereenvoudiging anderzijds. Meer uitleg over deze wijzigingen vindt men terug in een administratieve onderrichting. 

  Ook op 31 juli ondertekende de Koning het koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde OCMW’s als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening voor het jaar 2020. Ook hier gebeurt de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad eerstdaags. Dit besluit heeft betrekking op het volledige toelagejaar 2020 – dus niet enkel de eerste zes maanden – en betreft 80 OCMW’s in totaal.

  Op onze website, onder de rubriek "Fonds voor participatie en sociale activering" (rubriek “wetgeving”) vind je beide koninklijke besluiten,  de verdeling van de toelagebedragen over de OCMW’s en de administratieve onderrichting.

   

  Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

   JA, IK SCHRIJF ME IN