Om de OCMW’s te ondersteunen in hun opdracht om de meest elementaire hulp te blijven waarborgen in deze crisisperiode, werd reeds een toelage van 3 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s om de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte te voorzien. De OCMW’s konden deze toelage aanwenden voor de bedeling van voedselpakketten, de bedeling van kant-en-klare maaltijden of voor de uitreiking van aankoopbonnen voor de aankoop van voeding.

  De regering heeft beslist om dit bedrag op te trekken tot 6 miljoen €. In uitvoering hiervan werd een wijzigend toelagebesluit opgesteld. Met dit besluit wordt het bedrag verdubbeld, de toelageperiode verlengd tot 31 december 2020 en kan er naast voeding ook basishygiënemateriaal ter bescherming van Covid19, waaronder mondmaskers, verstrekt worden. Ook vervoerskosten om de voedselhulp af te leveren en de administratieve kosten verbonden aan de aankoop van voedselbonnen komen nu in aanmerking voor de toelage. 

  • Lees het KB van 24 juni 2020 tot wijziging van het KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
    
  • De verdeling van de 6 miljoen euro over de OCMW’s kan je terugvinden in de bijlage van het KB van 24 juni 2020 tot wijziging van het KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
    
  • De uitvoeringsmodaliteiten kan je nalezen in de geactualiseerde omzendbrief van 29 juni 2020 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.