De regering heeft beslist om onderstaande 4 maatregelen te verlengen tot 30 september 2021. Deze tekst werd ondertussen bij het Parlement ingediend.

  - Verlenging van de maatregel tot verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon met 15%
  - Verlenging van de maatregel tot toekenning van een tijdelijke premie van 50€ aan de gerechtigden op een (equivalent) leefloon
  - Verlenging van de maatregel tot verhoging van de GPMI-toelage voor jongeren en studenten met 10%
  - Verlenging van de maatregel tot gelijkstelling van het bedrag van de socio-professionele vrijstelling voor beurs- en niet-beursstudenten en tot vrijstelling van het loon van een leefloongerechtigde die tewerkgesteld wordt in een vitale sector

   


  Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

   JA, IK SCHRIJF ME IN