In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Daarom dienen de bedragen die tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn behoren, te worden geïndexeerd.

  In die zin moeten de interventiedrempels voor de verwarmingstoelage worden verhoogd.

  Meer bepaald mag voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 september 2021 het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden het bedrag van € 20.356, 30 verhoogd met € 3.768, 51 per persoon ten laste niet overschrijden.

   


  Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD Maatschappelijke Integratie?

  Lees ook E-cho, de algemene nieuwbrief van de POD MI.

   JA, IK SCHRIJF ME IN