De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Justitie hebben de handen in elkaar geslagen om een gezamenlijk boek te publiceren over de toegang tot justitie voor mensen in armoede. Het boek "Armoede en Justitie in België" brengt de standpunten samen van deskundigen uit de academische wereld en professionals uit de sociale en juridische sector.

    Het behandelt een breed scala van onderwerpen: eerste- en tweedelijnsrechtsbijstand, alternatieve geschillenbeslechting, collectieve belangenbehartiging, de relatie tussen deurwaarders en precaire gezinnen, alsook de sociale rol van arbeidsrechtbanken. Ook worden er concrete maatregelen voorgesteld om de toegang tot justitie voor de meest behoeftigen te verbeteren.

    Om hierover te discussiëren, organiseren de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Justitie op donderdag 17 februari 2022 van 9.00 tot 12.30 uur een webinar met deskundigen en vertegenwoordigers uit de politieke wereld.

    Volg hier het webinar