Naar aanleiding van een parlementair initiatief is artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangepast.

    De wetswijziging biedt nu de mogelijkheid van een wekelijkse betaling. 

    Lees De omzendbrief