Actualiteit

 1. Gratis infosessies over GAS-bemiddeling

  De POD MI subsidieert het werk van GAS-bemiddelaars in heel België. De bemiddeling Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) is een maatregel die nog vaak miskend wordt door de personen actief op vlak van preventie. In het kader van de...
 2. Libanese delegatie bezoekt POD MI en FOD SZ

  De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie hebben een Libanese delegatie ontvangen voor een driedaags studiebezoek van 19 tot en met 21 september 2018. Dit in het kader van een door de EU gefinancierd project. De...
 3. Opnieuw toegang tot de formulieren van de POD MI

  De technische problemen met onze formulieren waarmee we sinds donderdag 9 augustus 2018 geconfronteerd werden, zijn opgelost. Onze IT-provider heeft alle diensten kunnen herstellen: die zijn nu opnieuw volledig operationeel. Onze excuses...
 4. Problemen met ons ICT-platform

  We ondervinden op dit moment een ernstige onderbreking van ons computersysteem dat gehost wordt bij onze provider. Hierdoor kan u mogelijk uw webformulieren niet naar ons verzenden. Onze excuses voor het ongemak. We doen er alles aan om de...
 5. Aansluiting van een OCMW-steunaanvrager bij een ziekenfonds

  In het kader van de wettelijke opdrachten van het OCMW, heeft het OCMW eveneens de wettelijke verplichting om een persoon aan wie hulp wordt toegekend en die niet is verzekerd tegen ziekte en invaliditeit, lid te maken van een...
 6. Arrest nr 86/2018 van 5 juli 2018 van het Grondwettelijk Hof

  Op 5 juli jongstleden heeft het Grondwettelijk Hof een arrest uitgesproken met betrekking tot het GPMI en de gemeenschapsdienst. Hierin annuleert het Hof de artikels met betrekking tot de gemeenschapsdienst in de wet van 26 mei 2002...
md xs sm lg