Actualiteit

 1. Project Mission in Kortrijk

  Project 'Mission' in Kortrijk: resultaten en ervaringen

  Van december 2016 tot november 2019 liep in Kortrijk het Mission-project (Mobile Integrated Social Services Increasing employment Outcomes for people in Need) mede gefinancierd door het Europese programma voor Tewerkstelling en Sociale...
 2. Monitoring van de OCMW’s: eerste tendensen

  Vanaf het begin van de COVID19-pandemie heeft de POD Maatschappelijke Integratie een monitoringsysteem opgezet om de noden in kaart te brengen van de OCMW's die geconfronteerd worden met de gevolgen van deze crisis. De eerste trends bevestigen de noodzaak van de sociale maatregelen die door de federale regering en de uitgebreide Kern genomen werden.
 3. COVID - heb je recht tot maatchappelijke hulp?

  Folder subsidies COVID19

  Tijdens de coronavoruscrisis heeft de regering budgetten vrijgemaakt teneinde toe te laten aan de OCMW’s om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze brochure omvat een overzicht waarvoor deze gebruikt kunnen worden.
 4. Verhoging van de toelage voedselhulp voor de OCMW’s

  De regering heeft beslist om dit bedrag op te trekken tot 6 miljoen €. In uitvoering hiervan werd een wijzigend toelagebesluit opgesteld. Met dit besluit wordt het bedrag verdubbeld, de toelageperiode verlengd tot 31 december 2020 en kan er naast voeding ook basishygiënemateriaal ter bescherming van Covid19, waaronder mondmaskers, verstrekt worden.
 5. Goede praktijken inzake sociale activering van nieuwkomers

  Tussen 2014 en 2020 hebben de vijf grootste OCMW’s van België dankzij het AMIF elk een gespecialiseerd project kunnen opzetten om de sociale activering van nieuwkomers die in een zeer precaire situatie leven te ondersteunen.
 6. FEAD : bestelformulier voor 2020

  Het bestelformulier is beschikbaar op onze website . Jullie kunnen bestellingen plaatsen tot en met zondag 21 juni 2020. Het reglement voor de 2020-campagne staat ook online, o nder het tabblad "Documenten". Zoals elk jaar moet de POD MI...
md xs sm lg