Actualiteit

  1. Projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022”

    Ons team Digilab lanceerde de projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022” tijdens de provinciale ontmoetingsdag van 3 mei 2022. Dit door in te zetten op het verminderen van ongelijkheden in digitale vaardigheden en het verhogen van de toegang tot essentiële diensten. De projectoproep werd gelanceerd door minister Lalieux vanuit middelen van de Europese Unie.
  2. Projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022”

    We lanceren onze projectoproep “E-inclusion for Belgium – OCMW 2022”. Deze projectoproep biedt een kans voor OCMW’s om projecten op te starten of verder uit te bouwen die de e-inclusie van kwetsbare (meerderjarige) personen willen vergroten.
  3. Indexatie van het Sociaal Stookoliefonds

    Op onze website vind je de instructies betreffende de indexatie van het bedrag vanaf 1/01/2021 om als persoon ten laste te worden beschouwd in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Geïnteresseerd in ander nieuws van de POD...
md xs sm lg