Actualiteit

  1. Oekraïne : vernieuwing van de A-kaart en update van de FAQ

    De Vreemdelingenzaken (DVZ) besloten dat de ontheemden die in het bezit zijn van deze A-kaart zich vanaf 4 januari 2023 bij de gemeente kunnen aanbieden om de vernieuwing ervan aan te vragen. Deze nieuwe verblijfstitel zal geldig zijn tot en met 4 maart 2024.
md xs sm lg