Actualiteit

 1. Oekraïne: De programmawet van 4 juli 2023

  Oekraïne: De programmawet van 4 juli 2023

  Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf wordt de bijkomende toelage van 35 % en 25 % , voorzien bij de wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut vanaf 1 oktober 2023...
 2. Oekraïne : vernieuwing van de A-kaart en update van de FAQ

  De Vreemdelingenzaken (DVZ) besloten dat de ontheemden die in het bezit zijn van deze A-kaart zich vanaf 4 januari 2023 bij de gemeente kunnen aanbieden om de vernieuwing ervan aan te vragen. Deze nieuwe verblijfstitel zal geldig zijn tot en met 4 maart 2024.
 3. De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie bestaat al 20 jaar: interview van Alexandre Lesiw, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie

  De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (leefloonwet), die in werking is getreden op 1 oktober 2002, viert dit jaar haar 20ste verjaardag. Een belangrijke wet om de fundamentele rechten van de Belgische burgers te waarborgen. Ontdek het interview van Alexandre Lesiw, Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie
 4. De Belgische overheden werken nauw samen voor een gecoördineerd crisisbeheer

  De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan in België vereisen een gecoördineerd optreden van talrijke Belgische autoriteiten en overheidsdiensten op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau. Dit geldt met name voor de opvang en ondersteuning van de duizenden mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Wat zijn deze talrijke acties? Hier volgt een overzicht van de verschillende initiatieven die sinds het begin van dit conflict zijn genomen.
 5. Oekraïne : bijkomende toelage voor OCMW’s

  De wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Aan de OCMW's is een bijkomende toelage toegekend ten belope...
md xs sm lg