Actualiteit

 1. Thema van de maand: MIRIAM

  MIRIAM is een programma van de POD Maatschappelijke Integratie dat zich richt op alleenstaande moeders in armoede die ondersteuning ontvangen van het OCMW.
 2. Nieuwe projectoproep: bestrijding van de non take-up in de OCMW's

  b De OCMW’s van gemeenten met meer dan 70.000 inwoners of de consortia van minstens 3 OCMW’s kunnen een kandidatuur indienen om een subsidie van maximaal 60.000 EUR te ontvangen. Hiermee kunnen ze projecten financieren die ervoor zorgen dat de rechthebbenden, die reeds gekend en nog niet gekend zijn door de OCMW’s, al hun rechten en sociale voordelen ten volle kunnen benutten. De dossiers moeten uiterlijk op 1 oktober 2022 om 23.59 uur worden ingediend.
 3. Lancering van de 14de federale prijs armoedebestrijding!

  Voor de 14de editie van de federale prijs armoedebestrijding plaatst de POD Maatschappelijke Integratie personen en organisaties die werken rond digitale inclusie op de voorgrond. Is dit bij jou het geval? Stuur jouw kandidatuur naar www.armoedeprijs.be tot 5 september 2022 (middernacht).
 4. Europese kindgarantie: het nationaal actieplan van België

  Begin mei 2022 heeft België bij de Europese Commissie haar nationaal actieplan in verband met de Europese kindgarantie ingediend. Via de POD Maatschappelijke Integratie wordt de coördinatie van het Belgisch armoedebestrijdingsbeleid gewaarborgd in nauwe samenwerking en in dialoog met alle beleidsniveaus .
 5. De Belgische overheden werken nauw samen voor een gecoördineerd crisisbeheer

  De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan in België vereisen een gecoördineerd optreden van talrijke Belgische autoriteiten en overheidsdiensten op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau. Dit geldt met name voor de opvang en ondersteuning van de duizenden mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Wat zijn deze talrijke acties? Hier volgt een overzicht van de verschillende initiatieven die sinds het begin van dit conflict zijn genomen.
 6. Oekraïne : bijkomende toelage voor OCMW’s

  De wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Aan de OCMW's is een bijkomende toelage toegekend ten belope...
md xs sm lg